Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Aktuality

Smútočné oznámenie

Dňa 18.10.2019 nás navždy opustil pán doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky vyjadruje hlbokú sústrasť nad odchodom vyznamného kartografa.
parte

Plenárne zasadnutie Kartografickej spoločnosti SR dňa 24.10.2019

Plenárne zasadnutie Kartografickej spoločnosti SR (pozvánka) sa uskutoční dňa 24.10.2019 o 15:00 hod. v budove Stavebnej fakulty STU v Bratislave na Radlinského 11 v miestnosti B3-16 (BAT). Prosíme členov KS SR, aby vyplnili priloženú návratku a zaslali ju na adresy robert.fencik@stuba.sk a miroslav.kozuch@uniba.sk

Aktivity v kartografii 2019

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied 24. októbra 2019 usporiadajú seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII 2019 venované Jánovi Pravdovi.

Cieľom seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín.

Ďalšie podrobnosti nájdete v 1. informácii a na stránke podujatia.

Skenovanie starých máp

Iniciatívou Kartografickej spoločnosti SR v spolupráci s Slovenskou agentúrou životného prostredia a Geodetickým a kartografickým ústavom je záchrana starých máp formou bezplatnej digitalizácie (skenovania).

Cieľom aktivity je zachrániť jedinečné mapové diela a zbierky, ktoré nie sú podchytené v sieti štátnych archívov a iných väčšinou štátnych inštitúcií. Keďže životnosť materiálov, z ktorých sú vyhotovené mapové diela je časovo obmedzená a veľmi často závisí od podmienok v akých je udržiavaná, tak je najvyšší čas na ich digitalizáciu, aby boli zachránené aj pre budúce generácie bádateľov a záujemcov vôbec. V neposlednej rade môže táto výzva zvýšiť záujem verejnosti o historické povedomie o význame územia, kde žijú.

Skenovacími pracoviskami sú:

  • Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Ústredný archív geodézie a kartografie, kontakt RNDr. Adrián Belák,
  • Slovenská agentúra životného prostredia, DATACENTRUM — rezortné stredisko envirodát a infoslužieb, kontakt Ing. Martin Zeman.

Podrobnosti obsahuje dokument info výzva skenovanie starých máp.