Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Aktivity

GeoKARTO 2022

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave organizovala 8. – 9. septembra 2020 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022.

Na stiahnutie: Zborník abstraktov.

K dispozícii sú prezentácie z konferencie.

GeoKARTO 2020

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave organizovala 10. – 11. septembra 2020 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2020.

Na stiahnutie: Zborník abstraktov a obálka zborníka abstraktov.

K dispozícii sú prezentácie z konferencie.

GeoKARTO 2018

V dňoch 6. - 7. septembra 2018 sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnila medzinárodná konferencia GeoKARTO 2018.

Cieľom konferencie bolo nadviazať na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií pôvodne organizovaných striedavo na Slovensku a v Českej republike. Konferencia bola zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytla priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúkla možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispela k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti. Prezentácie so súhlasom autorov je možné stiahnuť ako [zip, 114 MiB].

Seminár Aktuálne výzvy v kartografii

V rámci medzinárodného roku mapy sa 26.11.2015 organizoval seminár Aktuálne výzvy v kartografii.

Cieľom seminára bolo informovať širokú verejnosť o súčasnej kartografickej tvorbe, moderných technológiách používaných v rámci produkcie a vydávania kartografických diel a demonštrovať využitie širokého spektra mapovej tvorby v živote spoločnosti.

Na seminári vystúpili a predniesli referáty

Súčasťou semináru bol aj blok prezentácii o dostupnosti starých máp a o súčasných technológiách používaných na digitalizáciu máp a mapových zbierok. Prednášky odzneli pri príležitosti záchrany starých máp, a to formou bezplatnej digitalizácie (skenovania).