Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Publikácie

Historické mapy

Historické mapy 2017, zborník z vedeckej konferencie konanej 23.11.2017.
[pdf, 10 MiB].

Historické mapy 2013, zborník z vedeckej konferencie konanej 24.10.2013.
[pdf, 23 MiB].

Ostatné

Cartographic Society of the Slovak Republic Activities 2011 - 2015, 2015.
[pdf, 677 kiB]

Kartografická spoločnosť Slovenskej Republiky a jej aktivity (15 rokov členstva v ICA), 2011.
[pdf, 1,3 MiB]