Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Detská mapa

Súťaž o cenu Barbary Petchenik – detská mapa sveta

„Môj kúsok sveta“ – Dominika Vilinová (11 rokov)

Cena Barbary Petchenik bola zriadená Medzinárodnou kartografickou asociáciou ICA v roku 1993 ako pamiatka na ženu, bývalú podpredsedníčku ICA a kartografku, ktorá po celý svoj život pracovala na mapách určených pre deti. Cieľom tejto súťaže je podporiť kreatívne zobrazenie sveta deťmi. Ceny udeľuje Medzinárodná kartografická asociácia každý druhý rok pri príležitosti celosvetovej konferencie ICA alebo valného zhromaždenia asociácie. ICA udeľuje zo zaslaných návrhov jednu cenu pre každý kontinent. Udelenie ceny je potvrdené certifikátom. Ocenené kresby sa zasielajú do organizácie UNICEF na zváženie ich uverejnenia na pohľadniciach UNICEF-u.

Do celosvetovej súťaže o cenu Barbary Petchenik je potrebné sa zapojiť cestou národných kartografických spoločnosti, ktoré predložia ICA výsledky národných súťaží. Kartografická spoločnosť SR je riadnym členom ICA a pravidelne každé dva roky sa zapája do uvedenej celosvetovej súťaže organizovaním národnej súťaže.

Postupujúce práce do medzinárodného kola

2023 Kapské Mesto, Juhoafrická republika

Nela Korčušková, 14 r., ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená – FRAGILE LIKE BUBBLES
Sofia Bónová, 12 r., ZŠ Staničná, Košice – KEEP TECHNOLOGY SAFE
Viktória Trenčanová, 11 r., ZŠ a MŠ H. Gavloviča, Pruské – A BLOSSOMING WORLD
Klaudia Kulichová, 11 r., ZŠ Kriváň – BLOOMING BEAUTY OF YOUR HAND
Laura Boldišová, 7 r., ZŠ Jilemnického, Žiar nad Hronom – I AM SENDING MY WOLDS INTO THE SPACE
Michaela Mičicová, 3 r., MŠ Kátov – TOGEHTER TO THE WORLD

2021 Florencia, Taliansko

Miriama Radványiová, 15 r., ZŠ s MŠ Karola Kuffnera, Sládkovičovo – I PRAY FOR BETTER WORLD
Timotej Matejko, 14 r., ZUŠ Rajec – TO CREATE, OR TO DESTROY, THAT IS THE QUESTION
Monika Kráľová, 14 r., ZUŠ Rajec – TRUE REFLECTION
Lenka Babulová, 14. r., ZUŠ Rajec – PLAYING CAT-AND-MOUSE
Mária Šáleková, 12 r., ZUŠ Rajec – SCALING THE MANKIND
Pavol Rybár, 8 r., ZUŠ Rajec – THE MOST IMPORTANT GAME OF CHESS
Alexandra Murányi, 5 r., ZUŠ Istrijská, Bratislava – THE MAP OF MY TRIP

2019 Tokio, Japonsko

Katarína Šáleková, 15 r., ZUŠ Rajec – HEMISPHERICAL UNDERSTANDING
Lukáš Horník, 15 r., ZUŠ Rajec – GREED BONDAGE
Margaréta Macková, 13 r., ZUŠ Rajec – IT IS NEVER TOO LATE FOR CHANGE
Timotej Matejko, 12 r., ZUŠ Rajec – MAP CARDS
Kristína Cisáriková, 11 r., ZUŠ Rajec – WE LOVE MAPBURGER
Šáleková Mária, 10 r., ZUŠ Rajec – EARTH MAP MOVES

2017 Washington, USA

Peter Mikušiak, 12 r., ZUŠ F. Kafendu Vrútky
Vera Perecárová, 14 r. Základná škola Narnia, Banská Bystrica
Dávid Lučivjanský, 14 r., ZŠ s MŠ Hrabušice
Soňa Čandíková, 7 r., ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
Simona Samašová, 11 r., ZUŠ Púchov
Ľubica Beláková, 16 r., Spojená škola sv. Františka, Bratislava
Gabriela Polacká, 12 r., ZUŠ Púchov

2015 Rio de Janeiro, Brazília

Leonard Šlosár, 12 r., ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok
Šimon Štrbák, 8 r., ZUŠ Istrijská Bratislava
Tamara Husárová, 14 r, ZUŠ Rajec
Gabriela Brezániová, 13 r. ZUŠ Rajec
Zoe Szabová, 7 r., ZŠ Kupeckého Pezinok
Sofia Stupňanová, 11 r., ZUŠ Rajec

2013 Drážďany, Nemecko

Natália Hofierková, 15 r., ZŠ Kúpeľná Prešov
Filip Líška, 12 r., SZUŠ Prokofievova Bratislava
Karin Kotránová, 14 r. ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno
Ivana Korucová, 13 r, ZUŠ. Humenné
Klára Gaššová, 7 r., ZUŠ F. Špániho Žilina
Dominika Vilinová, 11 r., ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

2011 Paríž, Francúzsko

Adam Bázlik, 11 r., ZUŠ J. Kresánka Bratislava
Kristína Masárová, 14 r., ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou
Nina Richterová, 14r., ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava
Soňa Šutorová, 8 r., ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
Monika Szundiová, 6 r., ZUŠ Exnárova Bratislava
Alex Nikolov, 10 r., ZUŠ E. Suchoňa Bratislava

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2023“ nájdete na tejto stránke.

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2021“ nájdete na tejto stránke.

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2019“ nájdete na tejto stránke.

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2017“ nájdete na tejto stránke.

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2013“ nájdete na tejto stránke.

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2011“ nájdete na tejto stránke.